Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIE FIRMY GABARA MONIKA GABARA

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje na temat danych osobowych, które przetwarza Firma GABARA Monika Gabara. Niniejsza polityka określa również, co dzieje się z tymi informacjami oraz jakie przysługują Państwu w związku z tym prawa. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi, prosimy o kontakt na adres elektroniczny e-mail info@ekoupominki.pl  lub listownie na adres Gabara Monika Gabara ul. Magdalenki 17, 95-020 Bedoń Przykościelny.

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z jego treścią. Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma GABARA Monika Gabara, ul. Magdalenki 17, 95-020 Bedoń Przykościelny. Firma GABARA Monika Gabara zobowiązuje się chronić dane osobowe użytkowników korzystających z jej strony internetowej lub kontaktujących się z firmą w celu złożenia zapytania.

Informujemy, że Państwa dane mogą być profilowane, w szczególności w celach marketingowych, prowadzenia badań i preferencji zakupowych, w tym oferowania oraz prezentowania reklam, produktów i usług w oparciu o przypisane Państwu preferencje, a także do wewnętrznych analiz. Państwa dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług, w tym w zakresie obsługi roszczeń posprzedażowych (np. uprawnień z gwarancji, rękojmi, czy też rozliczeń podatkowych). Do profilowania będą wykorzystywane następujące kategorie danych: informacje o produktach i usługach, informacje o płatnościach, informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach elektronicznych. Dzięki tym działaniom możemy opracować dedykowaną dla Państwa ofertę produktową, a także poprawić jakość korzystania z naszego serwisu. Mają Państwo prawo w każdym momencie do wyrażenia sprzeciwu na profilowanie Państwa działań na potrzeby marketingu bezpośredniego.

W zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy lub zlecenia podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub zlecenia.

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Państwa zgoda.

GABARA Monika Gabara przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych: – dane identyfikujące tożsamość, dane teleadresowe.

Państwa dane zostały pozyskane od Państwa bezpośrednio lub od Państwa reprezentanta..

 

Niniejsza Polityka prywatności i korzystania z plików cookie dotyczy wykorzystywania przez naszą firmę wszelkich danych osobowych, które zbieramy od użytkowników za pomocą następujących usług:

·       strony internetowej;

·       mediów społecznościowych, komunikatorów lub oficjalnych treści Gabara na innych witrynach internetowych lub aplikacjach;

·       obsługi konsumentów i klientów w formie wiadomości mail.

 

W celu optymalizacji świadczenia usług na rzecz użytkowników nasza firma gromadzi określone informacje na temat użytkowników.

Korzystając z danych osobowych, które przekazali nam użytkownicy lub które od nich pozyskaliśmy, będziemy przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących ochrony danych osobowych np. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE.

W przypadku korzystania z jakichkolwiek usług, aktywności lub treści internetowych firmy GABARA Monika Gabara, uzyskiwania do nich dostępu lub rejestrowania się w nich, firma GABARA Monika Gabara może otrzymywać dane osobowe użytkowników. Mogą to być takie dane jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, IP, adres pocztowy, numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, płeć lub data urodzenia, a także informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z usług GABARA Monika Gabara, np. czytane lub oglądane treści bądź wykonywane czynności podczas korzystania ze strony, aplikacji i innych usług.

Firma GABARA Monika Gabara wykorzystuje dane osobowe użytkowników w celach realizacji działalności firmy:

·       świadczenie usług, realizacja aktywności oraz dostarczanie treści internetowych, a także udzielanie odpowiedzi na prośby i zapytania użytkowników;

·       kontakt z użytkownikiem w związku z przekazanymi przez niego informacjami;

·       wysyłanie ofert handlowych

 

Firma GABARA Monika Gabara gromadzi i wykorzystuje dane osobowe użytkowników w celach określonych powyżej, ponieważ posiada ku temu uzasadnione interesy gospodarcze, które jednak nie są nadrzędne względem prawa użytkownika do odpowiedniej ochrony danych osobowych. Użytkownik nie ma obowiązku przekazywania firmie GABARA Monika Gabara żadnych danych osobowych opisanych powyżej, lecz jeżeli użytkownik zdecyduje się odmówić podania danych, istnieje możliwość, że nie będzie mógł skorzystać z usług wymienionych powyżej lub otrzymać od Firmy GABARA Monika Gabara informacji, o które poprosił.

 

Firma GABARA Monika Gabara może się kontaktować z użytkownikiem w następujących przypadkach:

·       w związku z korespondencją przekazaną przez użytkownika;

·       w związku komentarzem lub zapytaniem zgłoszonym firmie GABARA Monika Gabara, np. za pomocą mediów społecznościowych, wiadomości tekstowych, wiadomości pozostawionych za pomocą poczty głosowej, poczty email lub innych komunikatorów;

·       w celu przekazania aktualnych informacji na temat zmian polityk i praktyk firmy GABARA Monika Gabara.

·       W celu realizacji wysyłki zamówionego towaru

Firma GABARA Monika Gabara może przekazywać lub ujawniać dane osobowe użytkownika innym podmiotom jeżeli jest to niezbędne w celu realizacji usług GABARA Monika Gabara lub spełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Firma GABARA Monika Gabara może również ujawniać dane osobowe użytkowników osobom trzecim w następujących przypadkach:

1.        jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa;

2.        na potrzeby lub w związku z postępowaniem prawnym bądź w innych przypadkach w celu ustanowienia, wykonania lub obrony swoich praw;

3.        na rzecz osób trzecich będących organami ścigania lub agencjami rządowymi, które wydały zgodne z prawem żądanie ujawnienia danych osobowych;

4.  w przypadku, gdy ujawnienie informacji jest niezbędne w celu zapobieżenia szkodzie lub stracie finansowej bądź w związku z prowadzonym dochodzeniem w sprawie podejrzewanej lub stwierdzonej działalności przestępczej, lub

5.  w przypadku sprzedaży lub przeniesienia przez firmę całości lub części przedsiębiorstwa bądź aktywów (w tym poprzez połączenie, reorganizację, wydzielenie, rozwiązanie lub likwidację);

6.  w przypadku sprzedaży lub przeniesienia przez firmę całości lub części przedsiębiorstwa bądź aktywów (w tym poprzez połączenie, reorganizację, wydzielenie, rozwiązanie lub likwidację);

7. W przypadku realizacji wysyłki towaru przez Firmy kurierskie, oraz innych przewoźników towaru.

Osoby poniżej 16. roku życia powinny uzyskać zgodę rodzica/opiekuna na przekazanie jakichkolwiek danych osobowych firmie GABARA Monika Gabara

Firma GABARA Monika Gabara będzie przechowywać dane osobowe użytkowników w systemach firmowych tak długo, jak będzie to niezbędne dla danej aktywności, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakazują dłuższy okres przechowywania lub na niego zezwalają.

​​

W zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Podejmiemy wszelkie zasadne wysiłki, aby dostarczyć, skorygować lub usunąć dane osobowe użytkownika znajdujące się w naszych zasobach. Prosimy o kierowanie próśb i zapytań dotyczących powyższej kwestii lub jakichkolwiek zagadnień związanych z niniejszą Polityką prywatności i korzystania z plików cookie na adres elektroniczny e-mail info@ekoupominki.pl  lub listownie na adres Firma GABARA Monika Gabara, ul. Magdalenki 17, 95-020 Bedoń Przykościelny. Użytkownik ma również prawo zażądać, aby przetwarzane dane osobowe użytkownika zostały skorygowane lub usunięte, aby przetwarzanie danych zostało ograniczone lub aby przechowywane dane osobowe zostały dostarczone użytkownikowi w przenośnym formacie. W przypadku chęci omówienia lub skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z naszą firmą zgodnie z informacjami podanymi powyżej.

Kontakt z firmą GABARA Monika Gabara w związku z Polityką prywatności / skargi

W przypadku pytań lub uwag związanych z niniejszą Polityką prywatności prosimy o kontakt na adres elektroniczny e-mail info@ekoupominki.pl lub listownie na adres GABARA Monika Gabara, ul. Magdalenki 17, 95-020 Bedoń Przykościelny.

 

Jeżeli użytkownik nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki firma GABARA Monika Gabara postępuje z danymi osobowymi, użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorującego ochronę danych w UE.

 

Data wejścia w życie: 25.05.2018 rok.